tanečno pohybové štúdio


tanec


moderný tanec


tanec pre deti


tanečná škola pre deti


fireshow


 

09.09.2020 - ZŠ RAJČIANSKA


 Na pobočke ZŠ Rajčianska sme aktuálne plní a veľmi sa tešíme záujmu

zo strany detí a rodičov :)

počet tanečníkov vo všetkých skupinách dosiahol svoju

hornú hranicu, zapísaní záujemcovia majú svoje miesto isté, samozrejme aj pokračujúci tanečníci.

V prípade zníženia počtu našich tanečníkov bude vypísaný dodatočný zápis s talentovou skúškou.

Tešíme sa na novú sezónu!